Meer Informatie

Wanneer wij persoonsgegevens voor u verwerken dan zijn we op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht om een verwerkersovereenkomst met elkaar te sluiten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn opgenomen. Hierbij treft u de verwerkersovereenkomst aan, die we in dat verband graag met u willen overeenkomen.

Deze verwerkersovereenkomst is van kracht naast een eventuele bestaande licentie- en/of onderhoudsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande dan wel de overeenkomst vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag.